Select Language

Záruka
Všeobecné smluvní podmínky

Osobní vozidla

Sdílet
  • Od 1. ledna 2016 se na všechny výrobky MOOG instalované v osobních automobilech, které se nepoužívají pro profesionální či obchodní účely, vztahuje v níže uvedených evropských zemích záruka, že po dobu 3 let od instalace a při běžném používání a servisu nebudou obsahovat vady materiálu a provedení. Tato záruka je omezena na bezplatnou výměnu výrobku, u kterého byla prokázána závada, a dále je omezena na jeden náhradní díl během záruční doby. Odpovědnost za zanedbání, zneužití a náhodné, přímé, nepřímé či následné škody se výslovně odmítá.

  • Běžné opotřebení nepodléhá vrácení v rámci záruky.

  • Údajně vadný díl je nutné vrátit MOOG prodejci nebo automechanikovi.

  • Prodejce MOOG nebo automechanik předá reklamaci distributorovi výrobků společnosti Federal-Mogul Motorparts. Ten je povinen vrátit údajně vadný díl na oddělení záruk společnosti Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA, a to řádně označený s odkazem na formulář záruční reklamace společnosti Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA a spolu s kopií tohoto formuláře záruční reklamace, ve kterém bude konkrétně uvedeno: jméno, adresa a telefon, číslo dílu, rok výroby modelu, vysvětlení závady, datum instalace a demontáže, počet kilometrů při instalaci a demontáži, podpis automechanika. Kromě toho musí žadatel předložit kopii původní faktury s uvedením data prodeje spotřebiteli a případně kopii zprávy o seřízení geometrie kol.

  • Formulář záruční reklamace je k dispozici prostřednictvím vašeho kontaktu na společnost Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • Záruka nezahrnuje cenu za práci na demontáži a instalaci ani případné dodatečné náklady. Úhrada těchto nákladů musí být schválena manažerem pro záruky společnosti Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA.

  • Tříletá záruka pozbývá platnosti, pokud výrobek nenainstaluje profesionální automechanik.

  • Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek vystaven nesprávnému použití, nehodě, nesprávné instalaci, údržbě nebo nesprávné aplikaci. Například díly MOOG LV instalované ve vozidlech používaných pro terénní a závodní účely, vozech taxislužby, komerčních vozových parcích, policejních vozech a dalších vládních vozech, díly, které byly přeneseny z jednoho vozidla do druhého, vozidla s upraveným podvozkem, přetížená vozidla nebo škody způsobené vnějšími příčinami, jako například dopadem kamenů nebo nárazy do retardérů příliš vysokou rychlostí.

  • Země, ve kterých se uplatňuje tříletá záruka: Všechny země Evropské unie, Norsko, Švýcarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Albánie a Makedonie.

  • Společnost Federal-Mogul Motorparts Aftermarket EMEA si vyhrazuje právo odmítnout zde popsanou záruku v případě nedodržení požadovaného postupu a/nebo v případě chybějících osvědčení.

Stáhnout všeobecné smluvní podmínky

Stáhnout PDF

Sdílet